Zmluvy 2014 –

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovom sídle obce od 1.1.2011.


 

62. Ivan Kozák K&H Kúpna zmluva
61. Obec Horné Saliby DOHODA č. 14a/§ 52a/2014 VAOTP SR-3
60. HOSAL Horné Saliby, s.r.o. Zmluva o kontokorentnom úvere
59. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
58. Zmluva o dielo STARCH podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
57. UPSVaR, Galanta Dohoda č. 3a/§52a/2013/NP V-2
56. Miestna akčná skupina Stará Čierna Voda Dodatok k nájme o nebyt. priest.
55. Slovak Telekom, a.s. Dodatok č. 1 k Náj. zmluve
54. Union poisťovňa, a.s. Poistenie žiakov 7 €
53. Union poisťovňa, a.s. Poistenie žiakov 380 €
52. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Termínovanom úv.č.6000210
51. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Dexia Komu.eurof. úv.6000110
50. RWE Gas Slovensko s.r.o. Zmluva o združ. dod.plynu-ZŠ s MŠ s VJM
49. VF Project & Marketing s.r.o. Zmluva o dielo 502012
48. Pôdohospodárska plat. agentúra Poskyt.fin.prisp.c_0800018
47. Pôdohospodárska plat. agentúra Poskyt.fin.prisp.c_0800014
46. OTP Banka Slovensko a.s. Zml.o založení pohľ. č.200212011-ZZ-01
45. OTP Banka Slovensko a.s. Zml.o založení pohľ. č.200212012-ZZ-01
44. OTP Banka Slovensko a.s. Doh. o vyplň. práve zm.č.200212012-BZ-01
43. OTP Banka Slovensko a.s. Doh. o vyplň. práve zm.č.200212011-BZ-01
42. AVA-Stav s.r.o. Vybud.lokál.detských ihrísk
41. BETONMIX s.r.o. Obnova ver. priestranstva-2.etapa
40. OTP Banka Slovensko a.s. Zmluva o splát.úvere200212012
39. OTP Banka Slovensko a.s. Zmluva o splátkovom úvere 200212011
38. ŠPÚ Darovacia zmluva
37. OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o založení
36. OTP Banka Slovensko, a.s. Splátkový úver
35. OTP Banka Slovensko, a.s. Splátkový úver
34. DATALAN, a.s. Zmluva o poskyt.služieb č. 712011
33. DATALAN, a.s. Zmluva o poskyt.služieb č. 722011
32. DATALAN, a.s. Zmluva o poskyt.služieb č. 702011
31. Alfa Service s.r.o. Zmluva o posk. poč. služieb
30. .A S A. Slovensko s.r.o. Zmluva o nakl. kom. odpad
29. DATALAN, a.s. Zmluva o elektr. zasielani
28. Alfa Service s.r.o. Poskytovanie poč. služieb-1201001
27. Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o termínovanom úvere
26. Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o dexia komunál
25. Union poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie žiakov 2,04 €
24. SPP Zmluva o dodávke plynu na rok 2012
23. Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o Dexia kom. eurofondy
22. Micropix, s.r.o. Zmluva o dielo
21. LOCALSTAV s.r.o. Zmluva o dielo
20. Localstav s.r.o. Zmluva o dielo
19. obec Horné Saliby Zmluva o dielo
18. DIPLOMATIC, s.r.o. Preberací protokol
17. Horné Saliby Zmluva o posk.služieb
16. Horné Saliby Zmluva o dielo
15. P&P PLAST s.r.o Ostatné podmienky3
14. P&P PLAST s.r.o Cenová kalkulácia3
13. P&P PLAST s.r.o Ostatné podmienky2
12. P&P PLAST s.r.o Zmluva o dielo 2
11. P&P PLAST s.r.o Cenová kalkulácia 2
10. P&P PLAST s.r.o Cenová kalkulácia
9. P&P PLAST s.r.o Ostatné podmienky
8. P&P PLAST s.r.o Zmluva o dielo
7. Ing. Slávka Veselá Zmluva o dielo – dodatok c.2.
6. Zeda Metal Klampiarske práce
5. ZeDa Metal Klampiarske práce
4. OTP Banka podpis
3. OTP Banka Zmluva o splatkovom 1B
2. OTP Banka podpis
1. OTP Banka Zmluva o splatkovom 1A