Zastupiteľstvo

Komisie obecného zastupiteľstva v VIII. volebnom období (2018 – 2022)

1./  Finančná komisia a pre správu obecného majetku so škodovou komisiou:

 1. Peter Papp – predseda
 2. Helena Györgyiová – členka komisie
 3. Mgr. Diana Szombathová – členka komisie
 4. Mgr. Imrich Molnár – člen komisie
 5. Anna Kontárová – členka komisie
 6. Miroslav Lóci – člen komisie
 7. Pavlína Čierniková Račková – členka komisie

2./  Sociálna komisia:

 1. Helena Györgyiová – predsedkyňa
 2. Anna Lóciová –členka komisie
 3. Mgr. Priska Véghová – členka komisie
 4. Alžbeta Mondočková – členka komisie
 5. Viera Lóciová – členka komisie

3./  Komisia pre výstavbu a rozvoj obce, ktorá je zároveň aj komisiou termálneho kúpaliska:

 1.  Ing. Zsolt Czinege – predseda
 2. Peter Papp – člen komisie
 3. Ing. Pál Perleczký – člen komisie
 4. Mgr. Imrich Molnár – člen komisie
 5. Mária Chovancová – členka komisie
 6. Zsolt Perleczký – člen komisie
 7. Ing. Norbert Vanko PhD. – člen komisie
 8. Miroslav Lóci – člen komisie
 9. János Farkas – člen komisie

4./  Komisia pre šport, kultúru a výchovu mládeže:

 1. Erika Deák – predsedkyňa
 2. Mgr. Priska Véghová – členka komisie
 3. Balázs Renczés, Bc. – člen komisie
 4. Mgr. Imrich Molnár – člen komisie
 5. Mgr. Ronald Kontár M.Phil. – člen komisie
 6. Anna Ondrejová – členka komisie
 7. Michal Hovorka, st. – člen komisie
 8. Miroslav Lóci – člen komisie
 9. Eva Tušková – členka komisie

5./  Komisia pre ochranu životného prostredia a bezpečnosti verejného poriadku v katastri obce Horné Saliby:

 1.  Mgr. Ronald Kontár, M.Phil. – predseda
 2. Ing. Zsolt Czinege – člen komisie
 3. Juraj Gyurcsy – člen komisie
 4. János Farkas – člen komisie
 5. Filip Štěch – člen komisie
 6. Ing. Zoltán Tánczos, PhD. – člen komisie
 7. Zoltán Lednecký – člen komisie

6./  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:        

 1. Ing. Norbert Vanko, PhD. – predseda (za stranu MOST-HÍD)
 2. Ing. Pál Perleczký – člen komisie (za stranu SMK-MKP)
 3. Ing. Zoltán Tánczos, PhD. – člen komisie (nezávislý poslanec)