Zápisnice – 2019

Od 01.01.2020 materiály rokovania obecného zastupiteľstva, zápisnice, uznesenia, hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva sú zverejnené cez elektronickú online službu pre mestá a obce „DIGITÁLNE MESTO“.