Zákazky podľa §9 ods. 9

Zákazka:
Popovodňová obnova centrálnej zóny obce Horné Saliby – verejné obstarávanie
12.12.2013

Zákazka:
Elektrická trojtrúbová pec s príslušenstvom
22.11.2013

Zákazka:
Oprava miestnej komunikácie
22.11.2013

Zákazka:
Regenerácia trávnika
18.11.2013

Zákazka:
Šporák kombinovaný
15.11.2013

Zákazka:
PVC tvarovky
04.11.2013

Zákazka:
Modifikovaný izolačný pás
28.10.2013

Zákazka:
Oprava zábradlia mostu Dudváh
28.10.2013

Zákazka:
Výmena radiátorových ventilov
21.10.2013

Zákazka:
Oprava nákladného vozidla
14.10.2013

Zákazka:
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP ROP
16.09.2013

Zákazka:
Okno plastové
26.08.2013

Zákazka:
Oprava vodovodu a zar. predmetov na obecnom úrade
22.07.2013

Zákazka:
Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača
22.07.2013 12.12.2013

Zákazka:
Materiál na bleskozvod
08.07.2013

Zákazka:
Popovodňová obnova centrálnej zóny obce Horné Saliby – projekt stavby
08.07.2013

Zákazka:
Oprava výtlkov na MK
02.07.2013