VZN obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen