Výzva ZSE na odstránenie stromov

- in Úradná tabuľa