Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie stromov

- in Hírek / Események
View Fullscreen