Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ

 

Obec Horne Saliby - Plagát na ZS SJ-1
Publicita web HS SVK IROP k 16.9.2021

Prílohy