Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ – VJM

Obec Horne Saliby - Plagát na ZS s VJM
Publicita web HS VJM IROP k 16.9.2021