Verejné obstarávanie – archívne stránky

Názov zákazky:

Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby časť A – Okolie kultúrneho domu

Zverejnené:

Vestník verejného obstarávania č. 123/2013 – 26.06.2013, zn. 10065 – WYP

Označenie relevantnej informačnej

povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.07.2013 10:15
Dátum uverejnenia tejto informácie: 12.07.2013

Vyhlásený postup verejného obstarávania bol zrušený z dôvodu, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

16.7.2013