Šport

Telovýchovná jednota je dobrovolná organizácia, ktorá združuje futbalistov a fanušíkov futbalu v našej obci. Má 170 členov. Jej prácu riadi výbor na čele s pánom Michalom Hovorkom a Štefanom Szomolaim. Tajomníkom je pán Pavel Benecko.Užší výbor tvoria: Tibor Taksonyi, František Czinege, Zoltán Dobri, Lóránt Kontár, Juraj Deák a Ján Bedecs.

V priestoroch tribúny na futbalovom ihrisku zariadili pre futbalistov klubovňu s bufetom. Sú tu vystavené všetky trofeje, ktoré hornosalibskí futbalisti získali v rôznych súťažiach a turnajoch. Bufet slúži aj pre návštevníkov.