Škola

  • základná škola s materskou školou v Horných Salibách
  • základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Horných Salibách

Predmet činností škôl spočíva v predškolskej výchove a v získaní základného vzdelania.

Základná škola s materskou školou
Hlavná 299
925 03 Horné Saliby
IČO školy: 37836692
Riaditeľka školy: Mgr. Dana Smrtníková