Úradná tabuľa

Ako napustiť bazén?

Prílohy Ako napustit bazen_2022 (184 kB) 16.05.2022

Jarné upratovanie 2022

Prílohy Jarné upratovanie (525 kB) 11.05.2022

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce – 2022

Prílohy Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce – 2022 (454 kB) 03.05.2022

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ I. Széchenyiho v Horných Salibách

Prílohy Výberové konanie na riaditeľa základnej školy maď. (393 kB) 28.04.2022

Dotácia mladým farmárom

Prílohy Dotácia mladým farmárom (214 kB) 28.04.2022

Štatistický výkaz TKO 2021

Prílohy štatistický výkaz TKO za 2021 (826 kB) 28.03.2022