Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Prílohy 2020-Návrh rozpočtu-na-roky-2020-2021-2022 (94 kB) 27.11.2019

Oznámenie – Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022

Prílohy Oznámenie – Návrh rozpočtu 2020,2021,2022 (147 kB) 27.11.2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Prílohy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (500 kB) 28.10.2019

Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba) MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie…

Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie…