Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019

Prílohy Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 (234 kB) 25.02.2020

Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verej. pohrebiska na území obce Horné Saliby

Prílohy Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska na území obce Horné Saliby (2 MB) 04.02.2020

Oznámenie – pripomienkové konanie

Prílohy Oznámenie .- pripomienkové konanie VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska (481 kB) 04.02.2020

Schválený rozpočet na roky 2020, 2021, 2022

Prílohy Schválený rozpočet na roky 2020-2021-2022 (96 kB) 17.12.2019

Návrh úpravy VZN obce

Návrh úpravy VZN obce o dani z nehnuteľností, o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 Prílohy

Oznámenie – pripomienkové konanie

Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o miestnych daniach Prílohy Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o miestnych daniach (506