Úradná tabuľa

Informácie k plošnému testovaniu MOSR

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od30. októbra do 1. novembra2020a6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele.

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Prílohy Návrh Záverečného účtu za rok 2019 (4 MB) 27.05.2020

Oznámenie o vyvesení

Prílohy Oznámenie (158 kB) 27.05.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019

Prílohy Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 (234 kB) 25.02.2020

Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verej. pohrebiska na území obce Horné Saliby

Prílohy Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska na území obce Horné Saliby (2 MB) 04.02.2020

Oznámenie – pripomienkové konanie

Prílohy Oznámenie .- pripomienkové konanie VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska (481 kB) 04.02.2020