Úradná tabuľa

Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN o poskytovaní služieb obyvateľom obce Horné Saliby

Prílohy Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN o poskytovaní služieb obyvateľom obce Horné Saliby (308 kB) 25.11.2022

Návrh úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Prílohy Návrh úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce (360 kB) 25.11.2022

Ukončenie platnosti programu starostlivosť o lesy pre lesnýcelok Galanta platného na roky 2015 – 2024

Prílohy Ukončenie platnosti programu starostlivosť o lesy pre lesnýcelok Galanta platného na roky 2015 – 2024 (2 MB) 25.11.2022

Územný plán obce Matúškovo – Zmeny a doplnky č. 4

Prílohy Územný plán Matúškovo – Zmeny a dolnky č. 4 (202 kB) 18.11.2022

Výzva ZSE na odstránenie stromov

Prílohy Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesenia stromov (400 kB) 10.11.2022

Oznámenie a návrh

Prílohy Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Horné Saliby (953 kB) 09.11.2022Oznámenie – pripomienkové konanie (406 kB) 09.11.2022