Úradná tabuľa

Jesenné upratovanie v roku 2022

Prílohy Jesenné upratovanie v roku 2022 (524 kB) 19.09.2022

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Prílohy Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov (240 kB) 14.09.2022

Cestovné poriadky, Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022-2023 – možnosť pripomienkovania do 30.09.2022

Prílohy Cestovné poriadky (2 MB) 14.09.2022Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022-2023 – možnosť pripomienkovania do 30.09.2022

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín pre mesto Galanta

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín pre mesto Galanta Prílohy Oznámenie Galanta (244 kB) 09.09.2022

Verejná vyhláška

Dokument na stiahnutie v prílohe. Prílohy Verejná vyhláška (203 kB) 09.09.2022

Výzva NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Výzva NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV V prílohe Prílohy Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostr.