Úradná tabuľa

Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba) MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie…

Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie…

Nová mobilná aplikácia Horné Saliby

Rozhovor vznikol pri príležitosti uvedenia mobilnej aplikácie SOM do našej obce. Na otázky odpovedá Jakub Janega zo spoločnosti PERRY SOFT s.r.o.

Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 12019

Prílohy Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 12019 (462 kB) 04.07.2019

VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Prílohy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce (385 kB) 26.06.2019