Úradná tabuľa

Oznámenie o závere – info pre verejnosť

Zámer je tiež zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-vyrobny-areal-we-trade-horne-saliby- Prílohy oznamenie-o-zamere-info-pre-verejnost- (165 kB) 22.12.2020

Do pozornosti daňovníkom

Prílohy do-pozornosti-danovnikom-3 (98 kB) 18.12.2020

Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné stavebné odpady na kal. rok 2020

Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné

Oznámenie – pripomienkové konanie

Prílohy oznamenie-pripomienkove-konanie-6 (490 kB) 25.11.2020

Oznámenie – pripomienkové konanie VZN obce o nakladaní s odpadmi

Prílohy oznamenie-pripomienkove-konanie-vzn-obce-o-nakladani-s-odpadmi (485 kB) 25.11.2020

Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby na rok 2016

Prílohy navrh-upravy-vzn-obce-horne-saliby-o-nakladani-s-odpadmi-v-podmienkach-obce-horne-saliby-na-rok-2016 (2 MB) 25.11.2020