Úradná tabuľa

Výrub drevín Kristián Szabó

Prílohy výrub drevín Kristián Szabó (204 kB) 27.06.2022

Štatistické zisťovanie AES

Prílohy Štatistické zisťovanie AES (256 kB) 17.06.2022

Oznámenie o vstupe na pozemok SPP-distribnúcia

Prílohy Oznámenie o vstupe na pozemok SPP-distribnúcia (494 kB) 15.06.2022

Nahlásenie stavu vodomeru elektronicky samoodpočtom

Prílohy Nahlásenie stavu vodomeru elektronicky samoodpočtom (288 kB) 15.06.2022

Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Prílohy Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce (395 kB) 07.06.2022

Návrh VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce 2022

Prílohy Návrh VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce 2022 (293 kB) 07.06.2022