Úradná tabuľa

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Prílohy Návrh Záverečného účtu za rok 2019 (4 MB) 27.05.2020

Oznámenie o vyvesení

Prílohy Oznámenie (158 kB) 27.05.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019

Prílohy Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 (234 kB) 25.02.2020

Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verej. pohrebiska na území obce Horné Saliby

Prílohy Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska na území obce Horné Saliby (2 MB) 04.02.2020

Oznámenie – pripomienkové konanie

Prílohy Oznámenie .- pripomienkové konanie VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska (481 kB) 04.02.2020

Schválený rozpočet na roky 2020, 2021, 2022

Prílohy Schválený rozpočet na roky 2020-2021-2022 (96 kB) 17.12.2019