Sčítanie obyvateľov 2021


Vážení obyvatelia! Bližšie a podrobnejšie informácie dostanete na stránke: www.scitanie.sk

Prílohy