Pošta

Vedúca pošty: Viera Wagnerová
Priehradkové pracovničky: Mária Szőcsová, Jarmila Šeboková
Doručovateľky: Gabriela Bedecsová, Hyacinta Dömötörová, Magdalén Pappová, Mária Kulifajová.

Otváracie hodiny: pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 8,00 – 13,00, 13,30 – 14,30
Streda: 8,00 – 14,00, 15,00 – 16,30

V roku 2003 prišlo do obce 6725 ks novín a časopisov.

Pošta poskytovala tieto služby:
1. Príjem poukážok, telefónnych účtov, faktúr za elektrinu, vkladov pre poštovú banku.
2. Výplaty poukážok, dôchodkov, sociálnych dávok.
3. Predaj cenín, koľkov, žrebov.
4. Stávková služba, R+TV služba.
5. Služba KODAK.
6. Sipo služba.
7. Doručovanie tlače a listových zásielok.

Poštová banka
Produkty poštovej banky:

1. Postkonto
2. Postkonto senior
3. Bežné účty
4. Vkladné knižky
5. Detské vkladné knižky
6. Knižky senior
7. Vkladové listy
8. Euro – platby do zahraničia
9. Elektronické služby