Pošta

Priehradkové pracovničky: Mária Szőcsová, Jarmila Šeboková
Doručovateľky: Gabriela Bedecsová, Hyacinta Dömötörová, Magdalén Pappová, Mária Kulifajová.

Otváracia doba na Pošte Horné Saliby od 01.11.2018:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08,00 – 13,00 13,30 – 15,00
Streda: 08,00 – 13,00 14,00 – 17,00
Sobota, nedeľa: zatvorené

V roku 2003 prišlo do obce 6725 ks novín a časopisov.

Pošta poskytovala tieto služby:
1. Príjem poukážok, telefónnych účtov, faktúr za elektrinu, vkladov pre poštovú banku.
2. Výplaty poukážok, dôchodkov, sociálnych dávok.
3. Predaj cenín, koľkov, žrebov.
4. Stávková služba, R+TV služba.
5. Služba KODAK.
6. Sipo služba.
7. Doručovanie tlače a listových zásielok.

Poštová banka
Produkty poštovej banky:

1. Postkonto
2. Postkonto senior
3. Bežné účty
4. Vkladné knižky
5. Detské vkladné knižky
6. Knižky senior
7. Vkladové listy
8. Euro – platby do zahraničia
9. Elektronické služby