Oznámenie – pripomienkové konanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horné Saliby

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen