Oznámenie o závere – info pre verejnosť

- in Úradná tabuľa

Zámer je tiež zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-vyrobny-areal-we-trade-horne-saliby-

Prílohy