Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen