Oznámenie + návrh Požiarneho poriadku obce

- in Úradná tabuľa
Oznámenie-Návrh požiarneho poriadku obce