Organizácie

Matica slovenská

Predseda: Helena Györgyiová
Počet členov: 308

Miestny odbor Matice slovenskej sa zameral na organizovanie kultúrnych podujatí pre svojich členov, a to nielen v miestnom kultúrnom dome, ale aj návštevy divadelných predstavení v Galante i v hlavnom meste Bratislave.

Csemadok

Predseda: Adrián Horváth
Počet členov: 625

Organizáciu riadi 19 členný výbor. Na výročnej shôdzi 11. Januára v kultúrnom dome vyhodnotili činnosť za uplynulý rok a mladí prispeli kultúrnym programom.

Fikusz -Kultúrny zväz mladých v Horných Salibách
Felsőszeli Ifjúsági Kultúrszövetség

Predseda: Beata Molnárová
Počet členov: 20

Organizácia bola založená v roku 2003 ako občianské združenie s cieľom rozvoja kultúry v obci a organizovanie kultúrnych podujatí pre mládež. Vedúcimi osobnosťami združenia sú Mária Lednecká, vychovávateľka v školskom klube detí a Mgr Mónika Nógelyová, učiteľka. Obe pracujú v miestnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Členmi združenia sú mladí ľudia vo veku od 14 do 30 rokov.

Občianske združenie hornosalibských koniarov “Nyerges”

Predseda: Zoltán Lednecky
Počet členov: 60
Počet koní: 40

Hornosalibskí koniari reprezentovali našu obec i svoju organizáciu na 23 rôznych podujatiach organizovaných doma v Horných Salibách a v okolitých obciach.
Organizácia má vlastné koče a trintony. Tieto využívajú napríklad pri slávnostiach vinobrania, keď pozývajú na “Szüretibál”, 6. Decembra vozili po dedine Mikuláša.

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV ZO HORNÉ SALIBY

Predseda: Németh Ľudovít
Počet členov: 39
Mladý chovatelia: 6

ZO SZCH v Horných Salibách už dlhé roky vyvíja aktívnu činnosť. Jeho členovia sa venujú chovu kvalitných výstavných holubov, hydiny a králikov. Reprezentujeme obec na miestnych, oblastných, celoštátnych aj na zahraničných výstavách okolitých krajín.

Medzi členmi ZO v Horných Salibách sa nachádzajú aj členovia z okolia, ktorí sa podieľajú na práci zväzu. Naša ZO si vytvorila webovú stránku www.zoszchsaliby.sk, na ktorej prezentujeme naše aktivity.

Všeobecne prospešné služby – prepravná služba

PROPRIUS VECTURA, n.o. – Peter Szabó

– tvorba , rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných hodnôt