Návrh VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z postriedkov Obce Horné Saliby

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen