Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verej. pohrebiska na území obce Horné Saliby

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen