Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o poskytovaní služieb obyvateľom obce

- in Úradná tabuľa
Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o poskytovaní služieb obyvateľom obce