Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby na rok 2016

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen