Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné stavebné odpady na kal. rok 2020

- in Úradná tabuľa

Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné stavebné odpady na kal. rok 2020

View Fullscreen