Nahlásenie stavu vodomeru elektronicky samoodpočtom

- in Úradná tabuľa
View Fullscreen