Mimoriadne opatrenia – Africký mor ošípaných

- in Úradná tabuľa
Mimoriadne opatrenia - africký mor ošípaných