Kultúra

V obci sú aktívne nasledovné organizácie, ktoré sa podieľajú na kultúrnej činnosti: MO Matice slovenskej, MO CSEMADOKU, klub dôchodcov, miestny kynologický klub, športový strelecký klub, klub slov. turistov, Telovýchovná jednota Horné Saliby, Slovenský zväz chovateľov ZO Horné Saliby, obecný hasičský zbor, občianske združenie hornosalibských koniarov – NYERGES, Poľovnícke združenie DROP.