Informácia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen