Horné Saliby, časť Hrušov

Väčšina obyvateľov osady Hrušov pracuje v miestnom poľnohospodárskom družstve, ktoré svojou dynamickou hospodárskou politikou zabezpečuje ľuďom prácu, a tiež prosperitu svojho družstva, kde pracujú aj obyvatelia z našej obce.

Obyvatelia Hrušova sú Slováci a väčšinou evanjelici. Správne je osada pripojená k našej obci. Do kostola, k lekároví chodia do Dolných Salíb, pretože to majú bližšie. Do školy, do ročníkov 1.- 4. chodia deti z Hrušova do Dolných Salíb, do ročníkov 5. až 9. prichádzajú k nám do Horných Salíb. Tí obyvatelia ktorí sú zamestnaní mimo osady, chodia do práce väčšinou vlastnými autami. Autobusových spojov premáva málo, a tak sa auto stáva nevyhnutnosťou.

Poľnohospodárske družstvo

Predseda družstva: Stanislav Kováč
Ekonóm: Ing. Michal Majo

Počet aktívnych členov: 25
Počet zamestnancov: 18
Počet členov dôchodcov: 43

Činnosť družstva:

– rastlinná výroba
– ovocný sad
– živočišná výroba: – ošipané, hovädzí dobytok, brojlerové kurčatá

Ďaľšie info: www.pdhrusov.sk