Faktúry 2014 –

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovom sídle obce od 1.1.2011.

33. Obec Horné Saliby Spotr. zemného plynu
33. SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra
32. MB TECH BB s.r.o. Dataprojektor a ost.
31. ŠKOLEX, spol. s.r.o. Šk.stôl, Šk.stolička
30. Imrich Vanko VAREMONT Rekonštrukcia kotolne
29. RWE Gas Slovensko Zem.plyn-opakovaná dodávka
28. SPP, a.s. Ozn. o preddavkoch
28. RWE Gas Slovensko Faktúra zemný plyn
27. SPP, a.s. Vyúčtovacia fak. 10.11.2011
26. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry do_2011632
25. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-10
24. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-9
23. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-8
22. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-7
21. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-6
20. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-5
19. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-4
18. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-3
17. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-2
16. Obchodní partneri Faktúry-December/Január-1
15. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry-2011566
14. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry
13. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry
12. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry
11. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry
10. Obchodní partneri Dodavateľské faktúry
9. Obchodní partneri Apríl2011
8. Obchodní partneri Marec2011-časť4
7. Obchodní partneri Marec2011-časť3
6. Obchodní partneri Marec2011-časť2
5. Obchodní partneri Marec2011-časť1
4. Obchodní partneri Február2011-časť2
3. Obchodní partneri Február2011-časť2
2. Obchodní partneri Február2011-časť1
1. Obchodní partneri Faktúry – Január 2011