Dr. a lekáreň

Obvodná lekárka: MUDr. Dana Ingeliová
Zdravotná sestra: Alžbeta Kováčová
Doktorka Ingeliová ordinuje denne od 7,30 do 14,30. Poobede navštevuje chorých pripútaných na lôžko.

Tel.: 7852244

Detská lekárka: MUDr. Marta Lehotská
Zdravotná sestra: Alžbeta Francistiová
Doktorka Lehotská ordinuje v detskej ambulancii v našej obci v utorok, v stredu a piatok. V pondelok a vo štvrtok ordinuje v Dolných Salibách.

Tel.: 7852252

Zubná lekárka: MUDr. Mária Tóthová
Zdravotná sestra: Helena Krommerová
Doktorka Tóthová ordinuje denne, a to v pondelok, stredu a piatok pre dospelých v obecnej ambulancii, v utorok a vo štvrtok pre deti v škole.

Tel.: 7852284

Lekáreň: Magistra Erika Mudrochová
Sanitárka: Eva Bukovská
Lekáreň je otvorená denne od 8,30 do 15,30.

Zverolekár: MVDr. Karol Fuks
Asistentka je manželka Gizela Fuksová.

Doktor Fuks pôsobí ako veterinár v našej obci od roku 1992. Každý rok pravidelne v mesiaci apríl vykonáva pre celú obec povinné očkovanie psov proti besnote. Toto očkovanie sa koná pred hasičskou zbrojnicou.

Tel.: 7852168