Zastupiteľstvo

Komisie obecného zastupiteľstva v VII. volebnom období (2014 – 2018)

1./ Finančná komisia a pre správu obecného majetku so škodovou komisiou :

 1. Peter Papp –  predseda
 2. Helena Györgyiová  – členka komisie
 3. Diana Szombathová, Mgr.  – členka komisie
 4. Imrich Molnár, Mgr.  – člen komisie
 5. Anna Kontárová – členka komisie

2./  Sociálna komisia:

 1. Viola Jobbágyová, MUDr.  – predsedkyňa
 2.  Ivana Filová, Mgr.  – členka komisie
 3. Priska Véghová, Mgr. – členka komisie

3./  Komisia pre rozvoj a výstavbu obce, ktorá je zároveň aj komisiou termálneho kúpaliska:

 1.  Zsolt Czinege, Ing.  – predseda
 2. Pál Perleczký, Ing. – člen komisie
 3. Imrich Molnár, Mgr. – člen komisie
 4. Norbert Vanko, Ing., PhD. – člen komisie
 5. Zsolt Perleczký  – člen komisie
 6. Mária Chovancová – členka komisie
 7. Ronald Kontár, Mgr. – člen komisie

4./  Komisia pre šport, kultúru a výchovu mládeže:

 1. Erika Deák – predsedkyňa
 2. Priska Véghová, Mgr. – členka komisie
 3. Peter Papp – člen komisie
 4. Imrich Molnár, Mgr. – člen komisie
 5. Gyöngyi Szalai, Mgr. – členka komisie
 6. Michal Hovorka, st. – člen komisie
 7. Anna Ondrejová – členka komisie

 5./  Komisia pre ochranu životného prostredia a bezpečnosti a verejného poriadku v katastri obce Horné Saliby:

 1. Ronald Kontár, Mgr.  – predseda
 2. Zsolt Czinege, Ing. – člen komisie
 3. Ivana Filová, Mgr. – členka komisie

6./  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :

 1. Norbert Vanko, Ing., PhD. (za stranu MOST – HÍD) – predseda
 2. Pál Perleczký, Ing. (za stranu SMK – MKP) – člen komisie
 3. Zoltán Tánczos, Ing., PhD. ( nezávislý poslanec) – člen komisie

Rozdelenie volebného obvodu pre poslancov obecného zastupiteľstva
podľa pridelených súpisných čísielvo volebnom období 2014 – 2018

Viola Jobbágyová, MUDr. 1 – 148, 1188, 1189, 1275 /ul. Športová,Farská/
Imrich Molnár, Mgr. 636 – 728 /Dögöš, Nová Kolónia/
Helena Györgyiová 263 – 376, 1186, 1200 / ul. Alszeg, Podzáhradná/
Kontár Ronald, Mgr. 377 – 505, 1201, 1225 /ul. Podzáhradná, Opálka/
Peter Papp 149 – 262 /ul. Šikola, Malá Veča/
Zsolt Czinege, Ing. 508 – 582, 1202, /ul. Jánosháza/
1151 – 1183, 1190 – 1199 /ul.Jazerná/
Pál Perleczky, Ing. 729 – 872, /ul.Cintorínska, Főszeg/
Erika Deák 584 – 635 /Nová Kolónia smerom na Dögöš/
Norbert Vanko, Ing., PhD. 986 – 1083 /ul.Cigánska , Teľací hon/
Ivana Filová, Mgr. Hrušov 1101 – 1150
Zoltán Tánczos, Ing., PhD. 873 – 984 /Veľká Veča, Veterná/